Ketenmanagement
Kennis van het verbinden van elke schakel in de voedselketen.
Dierenwelzijn
Onderscheid in het winkelschap. Dierenwelzijn is ketenbusiness!
Innovatie en kennisnetwerken
Samen ondernemen van idee tot toepassing en ‘anders’ durven denken. Vraaggestuurd en met het bedrijfsleven.
Samenwerking driehoek
Overheid, NGO’s en Bedrijven
Innovatiekracht versterken door het ‘connecten’ van overheid, NGO’s en bedrijven.
Biologisch
Verduurzaming is een multi issue uitdaging. Biologische ketens in binnen- en buitenland bieden ervaringskennis.
Food & Marketing
Onze innige relatie met voedsel, biedt kansen voor waardecreatie en betere marges.
Slow Food
Wereldwijde beweging. Pure passie voor kwaliteit van product en producent.
Een indrukwekkende diversiteit in eetculturen én hoge kwaliteit.
Marketing & Duurzaam
Verduurzaming is kansrijk als echte meerwaarde voor je merk en business, mits goed uitgevoerd. Creating Shared Value is de toekomst.
Achterhoek
De wortels van Maurits Steverink liggen in de Oost-Gelderse Achterhoek.
True Food Projects voelt zich verbonden met deze streek van fraaie landschappen, leef- en eetculturen, van doe normaal en vooral van ‘doen’!
Natuur & Biodiversiteit
Kansrijk om tot waarde te brengen via foodconcepten. Nieuwe business!

True Food Projects

het bedrijf van Maurits Steverink, is gericht op Marketing & Innovatie.

Maurits Steverink heeft de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met ketenprojecten, consument- en marktonderzoek voor retail, speciaalzaken en foodservice. Hij werkt als adviseur, sparringpartner, project- en/of procesmanager voor retail, agrofoodketens, overheden en NGO’s.

True Food Projects is beschikbaar voor het leiden of begeleiden van productintroducties, innovaties, ketenprojecten, consumentonderzoek, veranderingsprocessen in agrofoodketens en presentaties.

Steverink:

“Het verbinden van partijen en vooral mensen is mijn uitdaging. Met passie, enthousiasme en daadkracht breng ik processen in beweging om gestelde doelen te behalen.”

Maurits Steverink

Nevenactiviteiten

  • Coördinator platform Achterhoek Food van LEADER Achterhoek
  • Ledenraad Rabobank Graafschap
  • Eigenaar Kenniscentrum Nelles (local food)
  • Lid bestuur Stichting Smaak van de Achterhoek
  • Was lid Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant
  • Was lid Raad voor Dieraangelegenheden 2008 – 2016
  • Was voorzitter Slow Food Achterhoek 2009 – 2017

Achtergrond

Geboren en getogen in de Achterhoek, in een gezin met zeven kinderen op een gemengd boerenbedrijf met hoofdtak melkvee.

Maurits Steverink studeerde aan de universiteit Wageningen (genetica, reproductie en algemene economie). Aansluitend werkte hij er als onderzoeker en maakte vervolgens de stap naar fokkerijorganisatie IPG als geneticus.

Na zijn wetenschappelijke loopbaan werkte Steverink vijf jaar in de vleesindustrie als inkoper, kwaliteitsmanager en bureaumanager inkoop bij Sturkomeat (nu Vion). Hij ontwikkelde er (internationale) ketenconcepten en implementeerde ketencommunicatie.

Met deze opgedane ervaringen vervolgde hij zijn loopbaan bij Bionext waar hij projectmatig werkte aan het opzetten van de keten voor biologisch varkensvlees.

Sinds 2005 werkt hij als zelfstandig projectmanager aan het bouwen van duurzame ketenconcepten met vlees, zuivel, eieren en vleeswaren voor retail en foodservice. Steverink voerde deze projecten uit in de functie van ketenmanager voor een tweetal convenanten (Marktontwikkeling Biologische Landbouw en Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten) waar achteraf het ‘instrument’ ketenmanagement als zeer succesvol is geëvalueerd.

De diverse werkzaamheden leverden hem tot op heden een uitgebreid netwerk op en ervaring met retail, foodservice, speciaalzaken, fabrikanten, agrarische ondernemers en het vermarkten van ‘verduurzaming’.

Door zijn wetenschappelijke achtergrond én kennis van de commerciële praktijk legt hij de verbinding tussen bedrijfsleven en onderzoek en brengt wetenschappelijke kennis tot waarde. Diverse innovatieve projecten die hij heeft begeleid, hebben hierdoor aan kracht gewonnen voor de praktijk. De wens om vraaggestuurd te werken mondde in 2005 uit in de oprichting van het vraaggestuurde innovatienetwerk Bioconnect waarin overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen de verantwoording hebben voor onderzoek en innovatie. Sinds 2015 coördineert Maurits de samenwerking rond de Monitor Keurmerken Retail samen met onderzoeksbureau IRI, waarmee twee keer per jaar een actueel overzicht geboden wordt in de omzetontwikkeling in de (top)keurmerken. Sinds 2017 werkt hij als ketenmanager voor het netwerk MeatNL, een initiatief van de Alliantie Verduurzaming Voedsel, ministerie van LNV en de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij.

In 2012 heeft Maurits kenniscentrum Nelles opgericht om het belang van local food te onderbouwen en de meerwaarde ervan voor mensen en de regio zelf. Dit heeft geleid tot een samenwerking met onderwijsinstellingen in het project Smaakacademie Achterhoek. Jonge (food)professionals betrekken bij de concrete uitdagingen van de foodwereld is inspirerend en uitdagend.

Doorlopend zijn er mogelijkheden voor studenten voor stages en/of afstudeeronderwerpen al dan niet in samenwerking met andere organisaties of bedrijven. Debatten zijn er genoeg, maar leuker is om iets te gaan doen.

Maurits Steverink werkt voortdurend aan zijn eigen ontwikkeling. Na enkele financiële cursussen en NIMA A heeft hij in 2006 de opleiding Master of Food afgerond bij EFMI aan de Erasmus Universiteit. Dit leverde hem de titel MFM op naast die van ir.