True Food Projects

het bedrijf van Maurits Steverink, helpt bij het verduurzamen van voedselketens met focus op echte en waardevolle (true) waardecreatie, door de inzet van Ketenmanagement, Marketing en begeleiden van Innovaties. Altijd met focus op de afzetmarkt.

Maurits Steverink heeft meer dan 25 jaar ervaring in dit vakgebied en is gespecialiseerd in het praktisch verbinden van alle schakels van de voedselketen. Met concrete afzet voor retail, speciaalzaken, foodservice of export. Hij werkt als adviseur, sparringpartner, project- en/of procesmanager voor retail, agrofoodketens, overheden, onderwijs en NGO’s. En geeft op verzoek prikkelende gastcolleges en presentaties op congressen.

True Food Projects is beschikbaar voor het leiden of begeleiden van projecten.

Steverink:

“Het verbinden van alle schakels in de voedselketen en vooral (vak)mensen is mijn uitdaging. Met passie, enthousiasme en daadkracht breng ik processen in beweging om gestelde doelen te behalen.”

Maurits Steverink

Ketenmanagement
Kennis van het verbinden van elke schakel in de voedselketen.
Dierenwelzijn
Onderscheid in het winkelschap. Dierenwelzijn is ketenbusiness!
Innovatie en kennisnetwerken
Samen ondernemen van idee tot toepassing en ‘anders’ durven denken. Vraaggestuurd en met het bedrijfsleven.
Samenwerking driehoek
Overheid, NGO’s en Bedrijven
Innovatiekracht versterken door het ‘connecten’ van overheid, NGO’s en bedrijven.
Biologisch
Verduurzaming is een multi issue uitdaging. Biologische ketens in binnen- en buitenland bieden ervaringskennis.
Food & Marketing
Onze innige relatie met voedsel, biedt kansen voor waardecreatie en betere marges.
Slow Food
Wereldwijde beweging. Pure passie voor kwaliteit van product en producent.
Een indrukwekkende diversiteit in eetculturen én hoge kwaliteit.
Marketing & Duurzaam
Verduurzaming is kansrijk als echte meerwaarde voor je merk en business, mits goed uitgevoerd. Creating Shared Value is de toekomst.
Achterhoek
De wortels van Maurits Steverink liggen in de Oost-Gelderse Achterhoek.
True Food Projects voelt zich verbonden met deze streek van fraaie landschappen, leef- en eetculturen, van doe normaal en vooral van ‘doen’!
Natuur & Biodiversiteit
Kansrijk om tot waarde te brengen via foodconcepten. Nieuwe business!

Nevenactiviteiten

  • Eigenaar boerderij Nelles
  • Lid bestuur Stichting Smaak van de Achterhoek
  • Was lid Ledenraad Rabobank Graafschap 2015 – 2021
  • Was lid Deskundigenpanel Veehouderij Noord-Brabant
  • Was lid Raad voor Dieraangelegenheden 2008 – 2016
  • Was voorzitter Slow Food Achterhoek 2009 – 2017

Achtergrond

Maurits Steverink studeerde aan de universiteit Wageningen (genetica, reproductie en algemene economie). Aansluitend werkte hij er als onderzoeker en stapte na enkele jaren over naar het bedrijfsleven. Hij volgde enkele financiële cursussen en NIMA A. In 2006 ronde hij de opleiding Master of Food af bij EFMI aan de Erasmus Universiteit. Dit leverde hem de titel MFM op naast die van ir.

Door zijn wetenschappelijke achtergrond én kennis van de commerciële praktijk brengt hij strategische vraagstukken op het gebied van verduurzaming snel en makkelijk terug naar acties voor de ketenspelers op de korte termijn. Diverse innovatieve projecten die hij heeft begeleid, hebben aan kracht gewonnen voor de praktijk mét toepassing. Vraaggestuurd werken, ondernemerschap en focus op meervoudige waardecreatie zijn leidend.

Zijn roots liggen in de Achterhoek, geboren in een gezin met zeven kinderen op een gemengd boerenbedrijf met hoofdtak melkvee. Na zijn wetenschappelijke loopbaan werkte Steverink kort als geneticus bij fokkerijorganisatie IPG en daarna vijf jaar in de vleesindustrie als inkoper, kwaliteitsmanager en bureaumanager inkoop bij Sturkomeat (nu Vion). Hij ontwikkelde er (internationale) ketenconcepten en implementeerde ketencommunicatie.

Met deze opgedane ervaringen vervolgde hij zijn loopbaan bij Bionext waar hij projectmatig werkte voor een convenant om de keten voor biologisch varkensvlees op te zetten.

In 2005 is True Food Projects opgericht en helpt Maurits als zelfstandige project- en procesmanager bij het ontwikkelen van duurzame ketenconcepten. Onder andere in de functie van ketenmanager voor een tweetal convenanten (Marktontwikkeling Biologische Landbouw en Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten) waar het ‘instrument’ ketenmanagement als zeer succesvol is geëvalueerd.

De diverse werkzaamheden leverden hem tot op heden een uitgebreid netwerk op en ervaring met retail, foodservice, speciaalzaken, fabrikanten, NGO’s, agrarische ondernemers en het vermarkten van ‘verduurzaming’. Hij geeft regelmatig lezingen, neemt deel aan verschillende expertcommissies en spart met leidinggevende over de strategische richting van een bedrijf, keten of organisatie.

Sinds 2012 is True Food gevestigd op boerderij Nelles. Deze boerderij is al eeuwen  familiebezit en biedt nu plek aan het kantoor van True Food en anderen. Zoals de tuinderij (biologisch) van De Nieuwe Weelde, aan medewerkers, zoals zijn nicht Jeanne Steverink en aan studenten voor stages en scripties. Daarnaast biedt het ook bezigheid voor personen uit de zorg en natuurlijk is er ruimte voor kleinschalige smakelijke foodexperimenten op het erf, in de boomgaard en op de akkers.

Centraal staat bij alles de waarde van ons voedsel voor ons allemaal, global en local. Doorlopend zijn er mogelijkheden voor studenten voor stages en/of afstudeeronderwerpen al dan niet in samenwerking met andere organisaties of bedrijven. Debatten en lange rapporten over ons voedsel zijn er genoeg, eigenlijk teveel. Beter en leuker is om samen iets te gaan doen.

Contact

Telefoon:
Adres:
True Food Projects
Oude Dinxperloseweg 74a
7064 KW Silvolde
LinkedIn: